Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Photocopy

Hướng Dẫn Scan To Email Máy Photocopy Ricoh MP 3350-3351-5000-5001

Hướng Dẫn Scan To Email Máy Photocopy Ricoh MP 3350-3351-5000-5001

Đăng bởi Nhật Tiến Thanh Admin vào lúc

Hướng Dẫn Scan To Email Máy Photocopy Ricoh các dòng MP 3350 - 3351 - 5000 -5001 Để có thể cấu hình được tính năng Scan to Email trên Máy Photocopy Ricoh thì trước hết chúng ta phải có 01 Email dùng để làm Email Server ( trong máy Photocopy Ricoh thì gọi là Administrator Email Address ). Các Email này thường là từ các ISP ( Internet Services Provider ) có tính phí, còn các Email miễn phí thì không ổn định và cũng có...

Đọc thêm →

Hướng Dẫn Cài Đặt Authentication Cấp Quyền Hạn User Cho Máy Photocopy Ricoh

Hướng Dẫn Cài Đặt Authentication Cấp Quyền Hạn User Cho Máy Photocopy Ricoh

Đăng bởi Nhật Tiến Thanh Admin vào lúc

Hướng Dẫn Cài Đặt Authentication Cấp Quyền Hạn User Cho Máy Photocopy Ricoh Hướng dẫn cấu hình Windows Authentication Máy Photocopy Ricoh Đây là tính năng mà Ricoh và Microsoft tích hợp vào Máy Photocopy Ricoh, tính năng này cho phép quản trị viên hệ thống mạng có thể cấp quyền cho các User và giới hạn các chức năng từ xa ( Available Funtion ). Hướng Dẫn Cài Đặt Authentication Cấp Quyền Hạn User Cho Máy...

Đọc thêm →

Hướng Dẫn Scan Máy Photocopy Ricoh MP 3350 - 3351 - 5000 -5001

Hướng Dẫn Scan Máy Photocopy Ricoh MP 3350 - 3351 - 5000 -5001

Đăng bởi Nhật Tiến Thanh Admin vào lúc

Hướng Dẫn Scan Máy Photocopy Ricoh các dòng MP 3350 - 3351 - 5000 -5001 Tài liệu hướng dẫn tính năng Hướng Dẫn Scan Máy Photocopy Ricoh thông qua giao thức SMB Ngày nay hầu hết máy Photocopy đều được tích hợp sẳn tính năng Scan văn bản về Máy Tính. Tùy theo cấu hình của máy có thể là Scan màu hoặc trắng đen ( Black&White ), về giao diện kết nối với máy tính thì đa số...

Đọc thêm →

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Photocopy Konica Minolta

Đăng bởi Nhật Tiến Thanh Admin vào lúc

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Photocopy Konica Minolta

Đọc thêm →

Mực Máy Photocopy Ricoh

Đăng bởi Nhật Tiến Thanh Admin vào lúc

Mực Máy Photocopy Ricoh

Đọc thêm →

Scroll To Top