Bài viết Máy Photocopy

Giao Thêm 2 Máy Photocopy Cao Cấp MP 3351 Cho Ngân Hàng Đông Á - Quận Bình Tân

Giao Thêm 2 Máy Photocopy Cao Cấp MP 3351 Cho Ngân Hàng Đông Á - Quận Bình Tân

Đăng bởi : Nhật Tiến Thanh Admin23/05/2018

Nhật Tiến Thanh vừa giao thêm 2 máy photocopy cho thuê tại Ngân Hàng Đông Á. Đây là đơn hàng trong hàng loạt đơn hàng sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới, theo hợp đồng được ký kết với Ngân Hàng Đông Á.
Giao Thêm 2 Máy Photocopy Cao Cấp MP 3351 Cho Ngân Hàng Đông Á - Quận Bình Tân

Giao Thêm 2 Máy Photocopy Cao Cấp MP 3351 Cho Ngân Hàng Đông Á - Quận Bình Tân

Đăng bởi : Nhật Tiến Thanh Admin23/05/2018

Nhật Tiến Thanh vừa giao thêm 2 máy photocopy cho thuê tại Ngân Hàng Đông Á. Đây là đơn hàng trong hàng loạt đơn hàng sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới, theo hợp đồng được ký kết với Ngân Hàng Đông Á.