Board Nguồn Máy Photocopy Ricoh MP 2852 – MP3352 (Sao chép)

10.000  700 

Máy Photocopy Laser trắng đen,Tốc độ: 60 bản/phút, khổ giấy tối đa: A3

Có sẳn các chức năng