Mực Canon NPG-50

Liên hệ

  • Mã Mực: Canon Type NPG-50 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 19.200 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng