Mực Canon NPG-84

Liên hệ

  • Mã Mực: Canon Type NPG-84 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 30.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng