Mực Máy Photocopy Ricoh 1230D

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type 1230D Toner
  • Trọng Lượng: 260g
  • Số bản chụp: 9.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.