Mực Máy Photocopy Ricoh 1270D

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type 1270D Toner
  • Trọng Lượng: 200g
  • Số bản chụp: 7.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.