Mực Máy Photocopy Ricoh 2320D

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type 2320D Toner
  • Trọng Lượng: 360g
  • Số bản chụp: 11.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.