Mực Máy Photocopy Ricoh 3210D

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type 3210D Toner
  • Trọng Lượng: 550g
  • Số bản chụp: 23.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.