Mực Máy Photocopy Ricoh 4500

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type 4500 Toner
  • Trọng Lượng: 630g
  • Số bản chụp: 30.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.