Mực Máy Photocopy Ricoh 6110D

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type 6110D Toner
  • Trọng Lượng: 1.100g
  • Số bản chụp: 43.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.