Mực Máy Photocopy Ricoh MP 2553/3053/3353

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type MP3053/3353 Toner
  • Trọng Lượng: 360g
  • Số bản chụp: 11.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.