Mực Máy Photocopy Ricoh MP 2554-MP 3054-MP 3554

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type MP 3554 Toner
  • Trọng Lượng: 702g
  • Số bản chụp: 24.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.