Mực Máy Photocopy Ricoh MP 2555-MP 3055-MP 3555

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type MP  Toner
  • Trọng Lượng: 702g
  • Số bản chụp: 24.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.