Mực Máy Photocopy Ricoh MP 301

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type MP 301 Toner
  • Trọng Lượng: 290g
  • Số bản chụp: 7.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.