Mực Máy Photocopy Ricoh MP 4054-MP 5054-MP 6054

Liên hệ

  • Mã Mực: Ricoh Type MP 6054 Toner
  • Trọng Lượng: 1046g
  • Số bản chụp: 37.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng.