Mực Toshiba T-2323C

Liên hệ

  • Mã Mực: Toshiba Type T-2323c Toner
  • Trọng Lượng: 700g
  • Số bản chụp: 12.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng