Mực Toshiba T-3008C

Liên hệ

  • Mã Mực: Toshiba Type T- 3008C Toner
  • Trọng Lượng: 700g
  • Số bản chụp: 40.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng