Mực Toshiba T-4590

Liên hệ

  • Mã Mực: Toshiba Type T- 4590 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 35.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng