Mực Toshiba T-8550

Liên hệ

  • Mã Mực: Toshiba Type T- 8550 Toner
  • Trọng Lượng:1370g
  • Số bản chụp: 60.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng