Mực Toshiba T-8560U

Liên hệ

  • Mã Mực: Toshiba Type T- 8560u Toner
  • Trọng Lượng:1370g
  • Số bản chụp: 65.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Tình trạngCòn hàng