Tin tức - Blog

Nhật Tiến Thanh với 30 kỹ thuật Viên Chuyên Nhiệp luôn luôn nghiên cứu đi đầu trong lĩnh vực máy photocopy

Nhật Tiến Thanh với 30 kỹ thuật Viên Chuyên Nhiệp luôn luôn nghiên cứu đi đầu trong lĩnh vực máy photocopy

20/05/2016

Luôn đi tiên phong trong lĩnh vực máy Photocopy, đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí, đầu tư các máy Photocopy cao cấp đời mới nhất phù hợp cho công ty, văn phòng hiện đại ..đã cài đặt được scan to email..scan to folder ..cho hệ điều hành window 8..10..Mac OS..khách hàng rất vui và hài lòng.

Nhật Tiến Thanh với 30 kỹ thuật Viên Chuyên Nhiệp luôn luôn nghiên cứu đi đầu trong lĩnh vực máy photocopy

 

Bình luận (0)

Viết bình luận :