Phương thức thanh toán

I. Khách hàng thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh:

     1. Khu vực nội thành:

  • Đối với Máy Photocopy nhập khẩu đã qua sử dụng: Khách hàng thanh toán 100% tiền mua hàng sau khi  bàn giao hàng, lắp đặt và ký biên bản bàn giao, nghiệm thu.
  • Đối với Máy Photocopy mới nguyên đai, nguyên kiện, mới 100%. Thanh toán chia thành 2 đợt:

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng mua bán, Khách hàng thanh toán 30% giá trị hợp đồng.

– Đợt 2: Thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại sau khi bên bán giao hàng, lắp đặt và ký biên bản bàn giao, nghiệm thu, xuất hóa đơn VAT

  • Đối với đơn hàng Thuê Máy: Khách hàng thanh toán tiền đặt cọc theo hợp đồng thuê máy sau khi bên bán giao hàng, lắp đặt và ký biên bản bàn giao, nghiệm thu.

     2. Khu vực ngoại thành:

  • Đối với Máy Photocopy nhập khẩu đã qua sử dụng. Thanh toán chia thành 2 đợt:

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng mua bán, Khách hàng thanh toán 30% giá trị hợp đồng.

– Đợt 2: Thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại sau khi bên bán giao hàng, lắp đặt và ký biên bản bàn giao.

  • Đối với máy mới nguyên đai, nguyên kiện, mới 100%. Thanh toán thành 2 đợt:

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng mua bán, Khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng.

– Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại sau khi bên bán giao hàng, lắp đặt và ký biên bản bàn giao.

  • Đối với đơn hàng thuê máy: Khách hàng thanh toán tiền đặt cọc theo hợp đồng thuê máy sau khi ký kết hợp đồng thuê máy.

II. Khách hàng là Quý Đại lý – Cửa hàng dịch vụ ngoài khu vực HCM: 

Thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng sau khi ký kết hợp đồng mua bán.

 

 

5/5 (1 Review)

Bình luận

Your email address will not be published.