Gắn vào thẻ
-21%
23.800.000  18.800.000 
-28%
28.900.000  20.800.000